Z ostatniej chwili
Strona główna » Archiwum tagu: dofinansowanie

Archiwum tagu: dofinansowanie

„Budujemy przyszłość dla najmłodszych” – przedszkole i żłobek w gminie Szczucin

Trwa budowa nowego przedszkola i żłobka w gminie Szczucin. To ogromna inwestycja, która spełni potrzeby dzieci i rodziców z terenu gminy, zapewniając im nowoczesne i komfortowe warunki nauki i opieki. Realizacja zadania pn.: „Budowa przedszkola z częścią żłobkową w Szczucinie”: – szacowany koszt inwestycji: 17 000 000 zł Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy w piątek 23 września 2022 r. Burmistrz ...

Czytaj więcej »

Budowa przedszkola ze żłobkiem – dobra wiadomość dla dzieci z gminy Gręboszów

1 czerwca w Dzień Dziecka, dzieciom w gminie Gręboszów można przekazać bardzo dobrą wiadomość. Gmina Gręboszów otrzymała kolejne dofinansowanie do powstającego przedszkola ze żłobkiem. Z Programu „MALUCH+” 2022-2029, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z którego dofinansowane są żłobki, Gminie Gręboszów przyznano prawie 1 800 000 zł, w rozbiciu na: –  896 550,00 zł – dofinansowanie do kwoty netto ...

Czytaj więcej »

Dofinansowanie dla Powiatu Dąbrowskiego na realizację projektu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego uzyskało dofinansowanie w wysokości 12 270 zł na realizację projektu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie małopolskim. W poniedziałek 17 kwietnia br.  w tarnowskiej Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego podpisali umowę na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału kół gospodyń wiejskich w powiecie dąbrowskim”. Umowę na realizację zadania wręczył Wicemarszałek ...

Czytaj więcej »

Dofinansowania na zakup wozów strażackich już trafiły do jednostek OSP Szczucin i OSP Wójcina

W miniony poniedziałek tj. 27 lutego 2023r.  Prezes jednostki OSP Szczucin Krzysztof Kijowski wraz z Zastępcą Burmistrza Tomaszem Bełzowskim uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z racji otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki. W tym spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm Wiesław Krajewski, Komendant PSP w Dąbrowie Tarnowskiej ...

Czytaj więcej »

Pomoc osobom niepełnosprawnym – dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku. W ramach programu Aktywny Samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pomocy: – do uzyskania prawa jazdy, – zakupu ...

Czytaj więcej »

Rządowe promesy na dofinansowanie remontu dróg

17 lutego 2023 roku w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego, a także z miasta Tarnowa – odebrali czeki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 roku na łączną kwotę ponad 18,6 mln zł. Wręczyli je: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak, Wojewoda Małopolski ...

Czytaj więcej »

Podpisano umowy na dofinasowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W piątek, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zawarto umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dwóch inwestycji w naszym powiecie. Umowy z II Wicewojewodą Małopolskim Ryszardem Pagaczem z ramienia Powiatu Dąbrowskiego zawarli Starosta Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk. Jednym z zadań jest przebudowa drogi powiatowej nr 1324 K w Nieczajnej Górnej, na które nasz samorząd otrzymał ...

Czytaj więcej »

Dotacje dla OSP

5 sierpnia 2021 roku w budynku nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umów o udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu dąbrowskiego. Z ramienia samorządu powiatowego umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk. Następnie w obecności członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego i Andrzeja Gizy oraz Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej ...

Czytaj więcej »

Dofinansowanie na ponad 3,5 mln zł dla Radgoszczy

Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i ...

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup pompy dla OSP Żdżary

17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Na mocy tej umowy zakupiono pompę szlamową WT 40X o wartości 10 tys zł z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Wartość dofinansowania wyniosła 100%. radgoszcz.pl fot. ID

Czytaj więcej »