Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

8 lipca 2021 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.
Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami, natomiast Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Następnie odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Głównym punktem sesji była ocena realizacji budżetu powiatu za miniony rok. Efektem bardzo dobrze prowadzonej polityki finansowej w minionym roku, było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Spośród obecnych na obradach radnych 15 głosowało za jego udzieleniem, natomiast 1 radny wstrzymał się od głosu.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

Przyjęto również ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2020 roku.

powiatdabrowski.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*