Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XXIV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XXIV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

26 lutego 2021 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk. Odczytał również odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:

  • powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego,
  • pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w Dąbrowie Tarnowskiej – starodroże drogi krajowej nr 73,
  • określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  • wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i włączenia go do Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, rozwiązania zespołu szkół pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz nadania nazwy I Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej i zmiany aktu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej i zatwierdzenia jego jednolitego tekstu,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego wraz z prowadzonymi poprawkami.

Przyjęto również informację roczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2020 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.

powiatdabrowski.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*