Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Nadzwyczajną XXIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się 29 września 2020 r. w trybie zdalnym.
Ważnym punktem sesji było ślubowanie nowej radnej Magdaleny Ryczek, która po rezygnacji Jacka Sarata, obecnego Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zajęła jego miejsce w Radzie Miejskiej.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  • zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r. (druk nr XXIV/1/20),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020 – 2028  (druk  nr  XXIV/2/20),
  • zmiany uchwały Nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr  XXIV/3/20),
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe  warunki  jego funkcjonowania  (druk  nr  XXIV/4/20),
  • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych  gminy – pomoc w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków  na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych  i zasiłków celowych  przyznanych pod warunkiem zwrotu (druk nr XXIV/5/20),
  • zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu (druk  nr  XXIV/6/20),
  • wyrażenia  zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk  nr  XXIV/7/20),
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego  ograniczonym prawem rzeczowym  (druk  nr  XXIV/8/20),
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej (druk  nr  XXIV/9/20)
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Morzychna.

W ramach interpelacji radni składali swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska, odnosząc się do potrzeb mieszkańców w mieście oraz na obszarach wiejskich.

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*