Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Gminie Olesno

Powierzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Gminie Olesno

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązki biblioteki powiatowej przejmuje Gminna Biblioteka w Oleśnie. 16 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Olesno zostało podpisane w tej sprawie porozumienie pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Gminą Olesno na mocy, którego Gminna Biblioteka w Oleśnie będzie wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu dąbrowskiego.

Porozumienie podpisali z ramienia Powiatu Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk natomiast Gminę Olesno reprezentował Wójt Gminy Witold Morawiec oraz Skarbnik Gminy Maria Nowak. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie Małgorzata Morawiec.

Do zadań biblioteki powiatowej zgodnie z Ustawą o bibliotekach należeć będzie:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
  • pełnienie funkcji ośrodka biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
  • koordynację rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie;
  • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie;
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust.5 ustawy o bibliotekach;
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.

Podpisane porozumienie jest wykonaniem uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

powiatdabrowski.pl
fot. powiatdabrowski.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*