Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

7 lipca 2020 roku odbyła się sesja Rady Powiatu dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok, które poprzedziła debata nad Raportem o stanie powiatu za miniony rok i ocena realizacji budżetu powiatu za 2019 rok.

W obradach, prowadzonych przez Przewodniczącą Rady Powiatu Martę Chrabąszcz uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Ociepa wraz z Posłem na Sejm RP Stanisławem Bukowcem, wszyscy radni rady powiatu, Sekretarz Powiatu Anna Mikos, Skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz Radca Prawny Urzędu Jerzy Pociecha.

Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami, natomiast Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Następnie odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2019 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dalszej części posiedzenia głos zabrali wiceminister, a także poseł, którzy mówili między innymi o rządowym wsparciu w ramach Tarczy dla Samorządów, o działaniach na rzecz rozwoju samorządów, a także dobrej współpracy rządu i lokalnych parlamentarzystów z samorządami, która owocuje dużymi inwestycjami takimi jak budowa mostu w Borusowej i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Głównym punktem sesji była ocena realizacji budżetu powiatu za 2019 rok. Efektem bardzo dobrze prowadzonej polityki finansowej w minionym roku, było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Spośród wszystkich obecnych tego dnia na obradach 15 radnych głosowało za jego udzieleniem, natomiast dwóch zagłosowało przeciw.

Podczas obrad radni podjęli również uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok,
  • w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gręboszów na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej”,
  • w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
  • w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego.

Zapoznano się również z oceną sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2019 roku.

powiatdabrowski.pl
fot. powiatdabrowski.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*