Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego kadencji 2018-2023

W dniu wczorajszym w budynku Starostwa Powiatowego odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, następnie Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, po których nastąpiły zapytania i interpelacje dotyczące m.in. włamań do domów w ostatnim czasie na terenie powiatu, ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, uprzątnięcia zanieczyszczeń zgromadzonych w rowach przy tych drogach, przedłużenia linii autobusowej z Dąbrowy Tarnowskiej do Słupca uruchomionej 2 września br. Następnie Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła także następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie powiatu dąbrowskiego na 2019 rok,
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,
  • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”,
  • w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu”,
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
  • w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Radni przyjęli również informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Dąbrowskiego za poprzedni rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów oraz zaakceptowali złożone oświadczenia majątkowe przez wszystkich upoważnionych do ich złożenia.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*