Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Równaj w górę – projekt edukacyjny w szkołach na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

Równaj w górę – projekt edukacyjny w szkołach na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

1-uczniowieOd marca 2014 roku uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych – wynikających z projektu „Równaj w górę” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentem projektu jest Gmina Dąbrowa Tarnowska, a całkowita jego wartość to 390 353 zł.
Projekt w swoich celach zakłada głównie: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kultura narodową, rozwinięcie kompetencji kluczowych w dziedzinie informatyki i matematyki, obniżenie wad postawy oraz podniesienie wiedzy na temat własnych predyspozycji zawodowych.

Zajęcia prowadzone są innowacyjnymi formami nauczania do czerwca 2015 roku, a swoim zakresem obejmują zajęcia:

rozwijające z informatyki, przyrody i regionalizmu;
wyrównujące braki edukacyjne z matematyki, przyrody i języka angielskiego;
korekcyjne;
innowacyjny program „Kim chce zostać w życiu?;
Wszystkie spotkania prowadzone są po lekcjach, z użyciem nowoczesnych technologii i specjalistycznych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione specjalnie do realizacji tego przedsięwzięcia. Dodatkowym wsparciem dla pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności przez uczniów będą – organizowane dla poszczególnych kół, wycieczki krajoznawczo – edukacyjne w okresie wakacyjnym i jesiennym (Toruń, Malbork, Gdańsk, Warszawa, Chęciny, Jaskinia Raj, Niepołomice, Stobierna), spotkania z twórcami regionalnymi i florystą, warsztaty z doradcą zawodowym oraz kursy nauki pływania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*