Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budujemy nową strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020

Budujemy nową strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020

DCIM108GOPROW dniu 28 lutego br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się pierwsza debata publiczna w/s opracowywanej „Strategii Rozwoju Gminy Szczucin na lata 2014-2020”. Na zaproszenie skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Szczucin, (zamieszczone m.in. na stronie internetowej gminy www.szczucin.pl, tablicy ogłoszeń oraz wysłanych tradycyjną pocztą) odpowiedziało ok. 50 osób. Niewielka ilość uczestników przeniosła się jednak na jakość debaty, którą rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, a dalszą prezentację i dyskusję poprowadził Stanisław Lis, Prezes Stowarzyszenia „MEDIA POLANIE”, zajmującego się opracowywaniem dokumentu.

W trakcie debaty przedstawiona została prezentacja upowszechniająca ideę i potrzebę budowy Strategii oraz przeprowadzenia trafnej diagnozy stanu istniejącego w obszarze: gospodarka, środowisko oraz jakość życia. Dyskusja przeprowadzona po prezentacji przeciągnęła spotkanie, a jej treść dotyczyła głównie szans w sferze gospodarki i jakości życia w tym m.in.: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez różne formy pomocy dla osób zamierzających inwestować w rozwój gminy, utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej, zwiększenie działań w zakresie kultury i rekreacji oraz promocji gminy Szczucin.

DSCN3859W trakcie debaty uczestnicy określali w jaki sposób widzą Ziemię Szczucińską w perspektywie kolejnych 7 lat oraz definiowali ważność i hierarchię problemów w różnych obszarach. Wstępnie zostały zdefiniowane kierunki przyszłych, możliwych do realizacji działań rozwojowych. Mieszkańcy zaproponowali szereg rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej oraz zasygnalizowali szczególnie mocno potrzebę podjęcia działań przeciwdziałających marginalizacji, a także potrzebę działań w zakresie stworzenia na terenie Gminy Szczucin większej ilości miejsc pracy.

Konsultacje w sprawie strategii nadal trwają, zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi, propozycje, wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie gminy i przesyłając ją na adres Urzędu Miasta i Gminy Szczucin.

szczucin.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*