Wiadomości

Wizyta norweskich naukowców w Dąbrowie Tarnowskiej

W drugim tygodniu października Dąbrowa Tarnowska gościła grupę naukowców i studentów z Norweskiego Collegium Uniwersyteckiego w Klepp z Profesorem Johanem Barstadem oraz Profesorem Piotrem Nowakiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, polskim koordynatorem projektu. Wizyta w mieście była częścią prowadzonych badań naukowych nad rozwojem lokalnym w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w różnych miejscach Europy. Goście spotkali się z Burmistrzem ...

Czytaj więcej »

Uczniowie z Zespołu Szkół w Bolesławiu z wizytą w dworze Konopków

16 października w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu gościli uczniowie z Zespołu Szkół w Bolesławiu. Młodzież podczas wycieczki do dworku Konopków zapoznała się z historią miejsca, zwiedziła wystawy: prac przygotowanych na mający miejsce 28 września Festiwal Form Artystycznych i plastyczną Eweliny Gmyr. Odwiedzili również Powiatową Bibliotekę Publiczną i zapoznali się z jej działalnością. W dalszej ...

Czytaj więcej »

Obchody Dnia Edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, to okazja do podsumowania poprzedniego roku szkolnego i nagrodzenia nauczycieli za ich pracę. Z tej okazji 13 października br. w 3 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dąbrowskiego odbyły się uroczyste akademie, w których uczestniczyli Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta oraz Mariola Smolorz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie ...

Czytaj więcej »

Relacja z Obchodów Dnia Papieskiego w ŚDS w Oleśnicy

W 2017 roku mija 39 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zebraliśmy się wszyscy, aby przypomnieć sylwetkę tego wielkiego Człowieka. Mieliśmy sposobność zapoznania się z mądrością słów, jakie głosił do nas Jan Paweł II. Zaśpiewaliśmy także Barkę, pieśń umiłowaną przez Papieża. Wyklejając techniką kulkowanej bibuły, przypomnieliśmy sobie biało-żółte barwy flagi papieskiej. Na koniec nastąpiła projekcja filmu fabularnego opartego na ...

Czytaj więcej »

Przyznano stypendia Burmistrza Szczucina

W dniu wczorajszym tj. 16.10.2017 r., w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin zostały wręczone stypendia Burmistrza Szczucina. Kwota przeznaczona na stypendia to 10 000,00 zł. Stypendia zostały przyznane przez komisję stypendialną w składzie: 1.Adam Murczek -przedstawiciel Burmistrza – Z-ca Kierownika CUW w Szczucinie – Przewodniczący 2.Jacek Szarek -przedstawiciel Rady Miejskiej w Szczucinie 3.Joanna Ryk -Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej ...

Czytaj więcej »

Popularna telewizja ukraińska stawia Radgoszcz za wzór

1+1, czyli jedna z najpopularniejszych stacji telewizyjnych na Ukrainie z wizytą w gminie Radgoszcz. Reportaż ukazuje, jak schemat polskiej decentralizacji i umiejętność zarządzania umożliwiają pozyskanie pieniędzy na rozwój nawet przez mniej zamożne samorządy. Na naszych gościach zza wschodniej granicy duże wrażenie wywarł nie tylko nowoczesny kompleks żłobkowo-przedszkolny, ale i zalew w Narożnikach, ośrodek rehabilitacji czy Orlik. Reporterzy docenili też stan ...

Czytaj więcej »

10 lat Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Kupieninie

Bez wątpienia 12 października 2017 roku, zapisze się złotą głoską w kronice Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat”. W tym dniu świętowano jubileusz 10 -lecia Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kupieninie. W tym niezwykle radosnym dniu społeczności tej placówki towarzyszyli przedstawiciele samorządu powiatu dąbrowskiego, lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Samorząd powiatowy reprezentowali Tadeusz Kwiatkowski starosta ...

Czytaj więcej »

Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie dla Żłobka Samorządowego „Perełka”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu ogłoszonego w ramach programu „MALUCH plus“. Gmina aplikowała i otrzymala środki z drugiego modułu, które mogą być przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Projekt obejmuje dostosowanie żłobka do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Wartość projektu wynosi 62.500 zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa to ...

Czytaj więcej »

Samorządowcy z Powiśla na 491 “urodzinach” miasta Bałta

Stało się już tradycją, że co roku na początku października delegacja samorządowców z Powiśla Dąbrowskiego uczestniczy w obchodach Dnia Miasta Bałta na Ukrainie, w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej. W tegorocznym świętowaniu 491 „urodzin” Bałty w obwodzie odeskim na Ukrainie samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali Kazimierz Olearczyk wójt Gminy Bolesław i Krzysztof Korzec wójt gminy Mędrzechów, samorząd gminy Dabrowa Tarnowska: burmistrz Krzysztof ...

Czytaj więcej »

W Dąbrowie Tarnowskiej powstanie nowa placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży

Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem aplikowała do Zarządu Województwa Małopolskiego o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie działania 9 Osi priorytetowej Region spójny społeczne. Planowane zadanie stworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej wpisuje się w Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania ...

Czytaj więcej »