Z ostatniej chwili
Strona główna » KULTURA » Bezpieczeństwo na drogach – prewencyjne działania BRD

Bezpieczeństwo na drogach – prewencyjne działania BRD

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 18 lat realizuje działania związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.
Bezpieczeństwo na drogach ulega polepszeniu, ale nadal stanowi bardzo duży problem.
W wypadkach drogowych w 2022 roku zginęły 1883 osoby, ponad 24 tys. zostało rannych, a koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się na ok. 40 mld zł.

Głównym celem działalności Krajowego Centrum BRD jest edukacja, a poprzez edukację podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego.
Ten cel realizowany jest m.in. w ramach programu „Bezpiecznie – chce się żyć!”. Jest to ogólnopolski projekt oparty na organizacji seminariów propagujących zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Każde z tych wydarzeń, stanowiących formę swoistej reedukacji uczestników ruchu drogowego, jest okazją do przybliżenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie regionu, w którym ono się odbywa. Omawiane są także ważne zmiany w przepisach mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
W ostatnim czasie miało miejsce wiele istotnych zmian w przepisach prawa, których celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Ważne jest, aby jak największa liczba uczestników ruchu drogowego zrozumiała sens i istotę wprowadzonych rozwiązań prawnych. Działania realizowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa BRD służą edukacji w tym zakresie, a przez to kształtowaniu pożądanych postaw uczestników ruchu drogowego.
Seminaria są także okazją do prezentacji działań Policji i innych instytucji realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa BRD realizuje także szereg projektów, których celem jest zmiana postaw uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach:

Mistrzowie w drodze
– to ogólnopolska inicjatywa skierowana do młodych kierowców, której celem jest podniesienie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem, z uwzględnieniem zapanowania nad samochodem w sytuacjach ekstremalnych. Partnerem programu jest PKN Orlen.

MOTOPOZYTYWNI
– projekt realizowany jest od 2011r. na podstawie badań prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. W działania zaangażowani zostali motocykliści, psychologowie, ratownicy i Policja. Celem   podejmowanych inicjatyw jest przeprowadzenie zmiany świadomości społecznej w podejściu do motocyklistów w skali makro, oraz zmiany zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Biorący udział w projekcie motocykliści zostali przeszkoleni w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odblaskowa Szkoła –
celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, poprzez zwiększenie aktywności dyrektorów szkół   podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest partnerem wydarzenia wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Moda na odblaski
– program realizowany na terenie całego kraju ma formułę konkursu skierowanego do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy mają za zadanie przygotować pokaz mody odblaskowej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

„LOTOS  – Mistrzowie w pasach” – główny cel kampanii  to edukacja kierowców i pasażerów w zakresie poprawnego zapinania pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego podróżowania z dziećmi. Partnerem akcji była Grupa Lotos, a Ambasadorem działań był Kajetan Kajetanowicz.

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury – Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po udziale w procedurze przetargowej. Celem Kongresu było budowanie porozumienia i zacieśnianie współpracy między różnymi środowiskami w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego w kontekście bezpieczeństwa na polskich drogach, w tym w szczególności motocyklistów.

„100 lat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – głównym celem projektu było podniesienie świadomości Polaków na temat wydarzeń historycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o historyczne wydarzenia.

Warto podkreślić, że działalność Fundacji obejmuje również wiele innych wydarzeń w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym.  Jako współorganizator lub Partner zrealizowano między innymi:

– Akcję „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO” – mającą na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na Sądecczyźnie (organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu i Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu).

– Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dorosłych  – imprezę Komisariatu Policji w Koronowie mającą na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności rowerzystów.

–  Konkurs filmowy pn. „Bądź bezpieczny na drodze” mający na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego, stanowiącą doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dla małopolskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

– Akcję „Bezpiecznie przejdź przez święta” – która miała za zadanie przypomnienie  zasad przejeżdżania i przechodzenia przez przejście dla pieszych, w szczególności w okresie Świąt Bożego Narodzenia (akcja w Nowym Sączu).

Krajowe Centrum BRD posiada doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i realizacji  wydarzeń plenerowych propagujących bezpieczeństwo na drogach (stoiska na Moto Safety Day w Gdyni, przy Stadionie Narodowym w Warszawie, na wydarzeniu pt. Rajdowy Ustroń).

Ponadto, każdego roku Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazuje na rzecz jednostek Policji wiele darowizn celem wsparcia realizowanych przez Policję działań, w tym wiele tysięcy elementów odblaskowych.

 

Celem Fundacji jest dbałość o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego umożliwiając im edukację w zakresie BRD.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym PIT na cele statutowe realizowane przez fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Numer KRS: 0000223179

Wpłacając – włączysz się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.
Z góry serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę.

Zapraszamy na:
Facebook https://www.facebook.com/KCBRD
Instagram @kcbrd_polska
Stronę www https://www.brd.org.pl/

 

 

Artykuł ukazał się dzięki współpracy z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

 

 

 

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*