Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Apel strażaków i policji: STOP WYPALANIU TRAW! – kary grzywny, areszt, więzienie

Apel strażaków i policji: STOP WYPALANIU TRAW! – kary grzywny, areszt, więzienie


Co roku przez ludzką głupotę płoną tysiące hektarów traw i nieużytków rolnych oraz lasów, a wśród nich giną tysiące zwierząt!

WYPALANIE  TRAW JEST  NIELEGALNE!

Wczesną wiosną dochodzi do wywoływania groźnych pożarów, które związane są z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych nagromadzonych w związku z porządkowaniem terenu po okresie zimowym.
Roślinność po zimie jest bardzo wysuszona i w następstwie tego szczególnie łatwo się zapala. Do tego czasami dochodzi wiatr który sprawia, że pożary się szybko rozprzestrzeniają i wymykają się spod kontroli. Ogień najczęściej jest podkładany na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, poboczach drogowych i kolejowych oraz innych terenach. Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym –  alarmują strażacy OSP Szczucin

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny na terenie kraju odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach. Praktyka ta zazwyczaj prowadzi do powstania szeregu zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego.
Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, szczególnie gdy w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe.
Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie będzie  możliwe jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.
Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie i ich dobytek, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.

Proceder wypalania traw jest niedozwolony!
Policja „z urzędu” reagować będzie na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.
Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Określony w art. 130a pkt 1 tej ustawy przepis karny stanowi: „kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych”. Z kolei „w razie ukarania za wykroczenie można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego” (art. 130a pkt 2). 

Należy również wskazać przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy o lasach, zgodnie z treścią którego: w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.    rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2.    korzystania z otwartego płomienia;
3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje.
Sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 kodeksu karnego  sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Istotnym wydaje się również zapis art. 181 § 1 Kodeksu karnego sankcjonujący przypadki spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, których to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Strażacy i Policja alarmują o rozsądek!
Za większość pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek !

Widzisz pożar ?  Alarmuj!  Reaguj!
Dzwoń pod numer alarmowy 112!

 

Źródła:
malopolska.policja.gov.pl
grafika: malopolska.policja.gov.pl

OSP Szczucin
plakat: OSP Szczucin

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*