Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego

21 stycznia 2022 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na 2022-2030,
  • przyjęcia sprawozdania Starosty Dąbrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • uchwalenia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025”.

Przyjęto również analizę poniesionych w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.

powiatdabrowski.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*