Z ostatniej chwili

Dotacje dla OSP

5 sierpnia 2021 roku w budynku nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umów o udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu dąbrowskiego.

Z ramienia samorządu powiatowego umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk. Następnie w obecności członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego i Andrzeja Gizy oraz Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej kpt. Krzysztofa Romańskiego wręczyli symboliczne czeki z dofinansowaniem na ręce przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych.
Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi zasadami, dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników; środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych, remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.
W sumie w tym roku Powiat Dąbrowski przeznaczy na rzecz OSP 100 000 złotych.

Jednostki OSP działające w naszym regionie niejednokrotnie udowodniły, że są ważnym wsparciem dla zawodowych strażaków, pomoc ze strony strażaków ochotników jest bardzo potrzebna i znacząca, dlatego wspólnie z Zarządem Powiatu podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu i zwiększeniu wsparcia finansowego zadań jednostek OSP. Liczę na to, że przekazane środki finansowe przyczynią się do uzupełniania sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, co pozwoli poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego – mówił Starosta Lesław Wieczorek.

Podczas podpisania umów i przekazania symbolicznych czeków głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Kamil Kwiatkowski, który podziękował wszystkim jednostkom OSP za trud i pełną poświecenia społeczną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu.

Z-ca Komendanta Powiatowego Krzysztof Romański oraz Prezes ZOSP RP dh Ryszard Pikul podziękowali przedstawicielom samorządu powiatowego za pomoc finansową dla jednostek i pogratulowali druhom dodatkowych funduszy.

Powiatową dotację otrzymały:
• OSP Borusowa
• OSP Brzezówka
• OSP Karsy
• OSP Laskówka Delastowska
• OSP Luszowice
• OSP Małec
• OSP Maniów
• OSP Olesno
• OSP Słupiec
• OSP Smyków
• OSP Suchy Grunt
• OSP Szczucin
• OSP Ujście Jezuickie
• OSP Wójcina
• OSP Zabrnie
• OSP Żdżary

powiatdabrowski.pl
fot. powiatdabrowski.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*