Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Dofinansowanie na ponad 3,5 mln zł dla Radgoszczy

Dofinansowanie na ponad 3,5 mln zł dla Radgoszczy

Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”. Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 4 965 433,44 zł, a kwota przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej 3 508 677,98 zł. Ostateczne koszty inwestycji poznamy po ogłoszeniu wszystkich postępowań przetargowych.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowo – biurowego po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy oraz jego zmianie sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny pełniący funkcje społeczne i kulturalne. Na parterze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia biurowo–socjalne przeznaczone dla działalności punktu bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz bank żywności. Część środkowa obiektu w poziomie parteru w dalszym ciągu pełnić będzie funkcje rehabilitacyjne, natomiast w części dobudowanej parteru zlokalizowane będzie główne wejście do biblioteki publicznej z windą i klatką schodową, świetlica wiejska, zaplecze sanitarne z pomieszczeniami wc oraz kuchenne zaplecze socjalne.

Na piętrze budynku w części dobudowanej zaprojektowano pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną, a w pozostałej istniejącej części piętra wydzielono pomieszczenia

z przeznaczeniem na cele społeczne (dla działalności GOPS) i kulturalne oraz archiwum gminne. W ramach projektu zakupione zostanie kompleksowe wyposażenie wnętrz budynku, zamontowane zostaną nowoczesne instalacje odnawialnych źródeł energii, wykonane zostanie zagospodarowanie na zewnątrz obiektu.

Głównym celem projektu jest poprawa wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego Gminy Radgoszcz. Do celów szczegółowych zalicza się:
• poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, w szczególności na rewitalizowanym obszarze,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Gminy,
• podniesienie jakości usług publicznych,
• zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców Gminy.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Pierwsze umowy z Wykonawcami robót zostały już podpisane.

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Radgoszcz

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*