Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Narada podsumowująca działalność KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

Narada podsumowująca działalność KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

18 marca 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu dąbrowskiego za 2020 rok.

W spotkaniu, odbywającym się w formie wideokonferencji udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Piotr Słowiak, Starosta Powiatu Dąbrowskiego – Lesław Wieczorek, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu dąbrowskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dr Ryszard Pikul.

Podczas narady kierownicy komórek organizacyjnych przedstawili funkcjonowanie poszczególnych komórek komendy odpowiedzialnych za realizację spraw finansowych, kadrowych, operacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych, kwatermistrzowskich oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
W dalszej części Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Piotr Słowiak omówił wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do całego województwa. Zaprezentował również główne cele zaplanowane do realizacji w 2021 roku.

W imieniu Starosty Powiatu Dąbrowskiego głos zabrała Pani Sylwia Ziemian Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, która podkreśliła jak ważną rolę w zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulowała osiągniętych wyników przez jednostkę, jednocześnie życząc dalszych sukcesów w 2021 r. Glos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Ryszard Pikul, który w kilku zdaniach podziękował za dobrą współpracę Komendy Powiatowej PSP z jednostkami ochotniczych straży pożarnych oraz wyraził zadowolenie, że w nowo wybudowanym budynku Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej będzie siedziba Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Odprawę roczną zakończył p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – kpt. Krzysztof Romański, który podziękował funkcjonariuszom Komendy, a na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego złożył podziękowania druhom jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

KP PSP Dąbrowa Tarnowska
fot. KP PSP Dąbrowa Tarnowska

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*