Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W środę 27 stycznia 2021 r. odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Sesja poprzedzona była komisją na której radni szczegółowo omówili wszystkie projekty uchwał. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną komisja, podobnie jak i sesja prowadzone były w trybie zdalnym. Sesję prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021. Zmiany te zostały uchwalone w związku z wprowadzeniem do budżetu Gminy wieloletniego zadania pn. utworzenie Centrum Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska z okresem realizacji 2021-2023, którego planowany koszt obecnie wynosi 4 406 000 zł.

Radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazwy dwóm nowym drogom. Ewidencja ulic i adresów miasta Dąbrowa Tarnowska powiększyła się o ulice „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” oraz „Zacisze”. Radni podejmując w/w uchwały przychylili się do wniosków Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczy radny Jerzy Pasternak. Komisja kontynuując pracę Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów kadencji 2014-2018 podtrzymała wolę nadania działkom:
– nr 599/23, 591/32, 591/39, 591/36, 590/32 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda dla drogi gminnej imienia „Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”
– działce nr 1200 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica dla drogi gminne nazwy „Zacisze” .

Radni przychyli się również do wniosku mieszkańców w sprawie zmiany przynależności odcinka drogi tzw. ul. Grunwaldzka boczna do ul. Grunwaldzkiej obejmującej działki nr 539/21, 539/28, 547/21, 547/19, 547/16 położone w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda, i podłączenie ich do ulicy „Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Na tej sesji radni podjęli uchwały majątkowe dotyczące:
1) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym,
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 110/8 położonej w Tarnowie,
3) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu ,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej,
5) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*