Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Środki rządowej tarczy dla samorządów ominęły gminę Dąbrowa Tarnowska

Środki rządowej tarczy dla samorządów ominęły gminę Dąbrowa Tarnowska

W ostatnich dniach ukazała się lista projektów które uzyskały dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli tzw. Tarczy dla samorządów. Z ogromnym niedowierzaniem, zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że pieniądze te ominęły stolicę powiatu dąbrowskiego, a trafiły do innych, sąsiednich ośrodków z naszego regionu.
Żaden z jedenastu złożonych przez gminę Dąbrowa Tarnowska za pośrednictwem platformy E-PUAP w dniu 30 wrześnie br. wniosków na łączną kwotę ponad 37 mln złotych, nie znalazł uznania w oczach komisji złożonej z przedstawicieli Pana Premiera RP oraz ministerstw właściwych ds. gospodarki, finansów i rozwoju regionalnego, chociaż były dobrze przygotowane merytorycznie i podobne do wniosków, które otrzymały dofinansowanie. W efekcie niezmiernie ważne plany samorządu i naszych mieszkańców zgłoszone do „tarczy” pozostają w zawieszeniu.

Pełna lista złożonych wniosków obejmuje takie projekty jak:
-modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku,
– budowa ulicy Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną – wnioskowana kwota:
– budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej,
– modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelazówce,
– przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
– utworzenie Centrum Inicjatyw Gospodarczo Społecznych “KOTŁOWNIA” w Gminie,
– rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta Dąbrowa Tarnowska,
– budowa Centrum Kulturalno – Społecznego w Nieczajnie Górnej,
– budowa ulicy Ofiar Katynia – Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z odwodnieniem
i niezbędną infrastrukturą techniczną,
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smegorzów – III etap,
– budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Smęgorzowie,

Projekty te pozostają na razie w fazie oczekiwania na realizację. W obecnej sytuacji makroekonomicznej, ich realizacja bez wsparcia zewnętrznego jest niezmiernie utrudniona.

Informujemy jednocześnie mieszkańców, że w dniu wczorajszym został ogłoszony II nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji L. Tym razem będziemy mogli złożyć jako gmina jedynie trzy wnioski o dofinansowanie i to niewątpliwie uczynimy. Gmina uczestniczy w niemal wszystkich naborach związanych z rządowymi i europejskimi programami dotacyjnymi. Liczymy też, że tym razem parlamentarzyści reprezentujący „ziemię dąbrowską” będą skuteczniej lobowali za projektami z Gminy Dąbrowa Tarnowska u oceniających z kręgów rządowych w Warszawie.

dabrowatar.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*