Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji

25 listopada 2020 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego VI kadencji. Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Podczas sesji radni uczcili minutą ciszy pamięć śp. prałata Józefa Poremby.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesji przedstawił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, natomiast odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytał Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk.

Na posiedzeniu Rada Powiatu Dąbrowskiego podjęła następujące uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030,
  • zmian w Statucie Powiatu Dąbrowskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Tarnowska z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku garażowego dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce I etap,
  • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  • określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

powiatdabrowski.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*