Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Wypowiedz się w sprawie „Szczucinki”

Wypowiedz się w sprawie „Szczucinki”

Do 6 listopada 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pod nazwą „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokument ten ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

W opracowaniu na stronie 22, tabela 4 „Projekty regionalne” – pozycja 62 zostało uwzględnione zadanie dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin.

Zachęcamy mieszkańców powiatu dąbrowskiego do udziału w tych konsultacjach, w szczególności do zgłaszania uwag, które będą dotyczyć naszej lokalnej potrzeby przywrócenia linii kolejowej przebiegającej przez nasz powiat.

Linia kolejowa nr 115 „Szczucinka” o długości 48 km została wybudowana w 1906 roku. Do jej powstania przyczyniło się wiele osób związanych z ziemią dąbrowską, między innymi dużą rolę odegrał baron Jan Franciszek Konopka z Brnia.

Pomimo, że linia ta jest obecnie nieczynna, a infrastruktura już uległa częściowemu zniszczeniu, to samorządy Powiatu Dąbrowskiego niejednokrotnie zabiegały o to, aby została przywrócona. Mówiąc o przyszłości nie możemy polegać jedynie na komunikacji samochodowej. Projekty inwestycyjne w Polsce i Europie zakładają, że transport i komunikacja będą rozwijać się również przy udziale kolei. Dlatego nasz region nie powinien być pominięty w długoletnim planowaniu inwestycyjnym.

W Dąbrowie Tarnowskiej jak i w Szczucinie mamy możliwość utworzenia przy dworcu kolejowym parkingu, który umożliwi pozostawienie samochodu osobom podróżującym koleją.
Samorząd powiatowy popiera utworzenie takiego parkingu w systemie „parkuj i jedź”. Jest to nowa i coraz bardziej popularna forma komunikacji. W szczególności największy potencjał mają parkingi, które znajdują się przy stacjach kolejowych.

Zachęcamy do zgłaszania uwag – więcej informacji

PKP PLK S.A.
powiatdabrowski.pl

fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*