Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » 30 lat Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno

30 lat Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno

W sobotę, 12 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie miały miejsce wyjątkowe wydarzenia. Świętowano 30 – lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Olesno, któremu towarzyszyła promocja książki pt. „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia Chłopca” autorstwa Stanisława Nowaka oraz koncert muzyki operowej, operetkowej i musicalowej.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, II Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Jarosław Bartoń oraz Sebastian Kądzielawa, ks. Komandor marynarki wojennej w stanie spoczynku Bogusław Wrona, Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny w Oleśnie ks. Prałat Jan Rybak, Przewodniczący Rady Gminy Olesno Andrzej Szczebak oraz radni Rady Gminy w Oleśnie od I do VIII kadencji, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Małgorzata Morawiec, Halina Dojka Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych oraz organizacji z terenu gminy Olesno. W spotkaniu uczestniczyła również Rodzina Stanisława Nowaka, autora promowanej w tym dniu książki.

Jubileusz był szczególną okazją do wspomnień, podsumowań tego co udało się dokonać, a także przypomnieć sylwetki osób, które na przestrzeni tych 30 lat pracowały i tych co nadal pracują na rzecz rozwoju samorządu lokalnego. Była to również okazja do odznaczeń podziękowań i gratulacji.

Witold Morawiec, który od 30 lat pełni funkcję Wójta Gminy Olesno został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. To prestiżowe odznaczenie wręczyli wicewojewoda Józef Leśniak oraz poseł ziemi dąbrowskiej Wiesław Krajewski.

Z okazji 30 – lecia radni wszystkich ośmiu kadencji otrzymali pamiątkowe medale. Natomiast pamięć nieżyjących radnych uczczono minutą ciszy.

Medale otrzymali również Sekretarz Gminy Janusz Plata, Skarbnik Gminy Olesno Maria Nowak oraz Inspektor ds. Rady Gminy Olesno 1990-2017 Maria Golemo.

W imieniu samorządu powiatowego gratulacje i słowa uznania do Wójta Gminy Olesno oraz wszystkich, którzy współtworzyli na przestrzeni ostatnich trzech dekad Samorząd Gminy Olesno i współtworzą go obecnie, skierował starosta Lesław Wieczorek. Jak podkreślił jubileusz to doskonała okazja do wspomnień i podsumowań. Refleksji nad tym, co udało się dokonać i jak zmienia się nasz region. Gmina Olesno bez wątpienia jest przyjazna, bezpieczna, nowoczesna i sprawnie funkcjonująca. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, ciężkiej, konsekwentnej i wzorowej pracy, pomysłowości oraz efektywności w podejmowanych działaniach stale i prężnie się rozwija, a warunki życia jej mieszkańców wciąż się poprawiają.

Wydarzeniem, wpisującym się w jubileusz była promocja książki „Między Żabnicą a Drzemałką w latach 1905 do 1914. Wspomnienia Chłopca” Stanisława Nowaka (urodzonego w 1902 roku w Ćwikowie). Jest to barwna historia i poetycka relacja pisana miejscową gwarą, obejmująca okres od narodzin autora do wybuchu I wojny światowej. To cenna publikacja będąca zapisem wspólnych dziejów naszej lokalnej społeczności, w której autor szczegółowo i literacko opisał swoją rodzinną miejscowość.

Wydarzenie to stanowiło część projektu pn. „Powroty do korzeni” realizowanego przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie z pozyskanego grantu w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

powiatdabrowski.pl
GALERIA

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*