Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Dąbrowa Tarnowska wyróżniona w wojewódzkim konkursie Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy

Dąbrowa Tarnowska wyróżniona w wojewódzkim konkursie Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy

We wtorek, 10 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”. W wydarzeniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Podczas konferencji zostali uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania oraz Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy, to konkurs na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W drugim konkursie Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała wyróżnienie za działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR). Podczas uroczystości nasze miasto reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun oraz pracownicy MOPSiWR Edyta Węc i Mateusz Ryczek.

Cała konferencja była dedykowana kadrze systemu pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności: członkom Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, przedstawicielom jednostek pomocy społecznej – powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i przedstawicielom organizacji pozarządowych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydarzenie było okazją do podjęcia dyskusji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań mających na celu wzbogacenie możliwości wsparcia osób i rodzin, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych stanowiących odpowiedź na wyzwanie kreowania systemu wsparcia odpowiadającego na aktualne potrzeby. W trakcie spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianego sektora pomocowego, poruszone zostały zagadnienia związane z nowym wyzwaniem, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych, ale także tematy dotyczące problematyki przemocy wobec dziecka oraz innych sytuacji kryzysowych.

dabrowatar.pl
fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*