Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwaliła stawki podatkowe na 2020 rok

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwaliła stawki podatkowe na 2020 rok

Uchwałami Nr XV/162/19, Nr XV/163/19 i Nr XV/164/19 Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2019 r. uchwaliła stawki podatkowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 rok.

Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe w porównaniu z 2019 r. nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek na 2020 rok ustalonych przez Ministra Finansów, ogłoszonych 24 lipca 2019 r w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ( Monitor Polski z 2019 r. poz. 738).
W związku z powyższym Rada Miejska podniosła stawki podatku od nieruchomości dla niektórych przedmiotów opodatkowania o 2,5 %.

Przed podjęciem Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości jej projekt został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy w ramach pomocy de minimis do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2020 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2020 r. została obniżona z kwoty 58,46 zł. za 1 dt do kwoty 48,00 zł. za 1 dt.

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej:
dabrowatar.pl

fot. ID

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*