Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 20 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie prowadził Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski. W spotkaniu oprócz członków PZZK uczestniczyli m.in. Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Tomasz Bełzowski Zastępca Burmistrza Szczucina, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Marek Kopia Sekretarz Gminy Radgoszcz a także przedstawiciele pozostałych gmin powiatu dąbrowskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za dostawę gazu, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i zimowe utrzymanie dróg.

Po rozpoczęciu posiedzenia i przyjęcia porządku obrad głos zabrali Burmistrzowie i przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego podczas którego przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania samorządów w przypadku długotrwałej awarii sieci energetycznej.

Jako kolejny głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Wiesław Mendys, który omówił informację dotyczącą przewozów regularnych i nieregularnych dzieci i młodzieży szkolnej wraz z problematyką usytuowania przystanków komunikacyjnych a także temat związany z funkcjonowaniem systemu objazdów na drogach publicznych w powiecie dąbrowskim w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej na głównych ciągach komunikacyjnych.

W kolejny punkcie posiedzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Anna Klimowska przedstawiła informację dotyczącą sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, w tym przyjęte plany i procedury działania.

Następnie członkowie zespołu zapoznali się ze stanem przygotowań do działania w ekstremalnych warunkach zimowych przedstawionych przez operatorów infrastruktury komunalnej tj. przedstawicieli PGNiG Gazownia w Dąbrowie Tarnowskiej, RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie. Ponadto Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Na koniec przyjęto informacje o planowanej organizacji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W tym ostatnim temacie, gminy będą na swoich stronach internetowych prezentować szczegółowe propozycje spędzenia wolnego czasu.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*