Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Informacje dla Mieszkańców Powiśla w związku z wystąpieniem deszczu nawalnego oraz powodzi

Informacje dla Mieszkańców Powiśla w związku z wystąpieniem deszczu nawalnego oraz powodzi

POWIAT

Informacje dla mieszkańców w związku z sytuacją powodziową

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Klimowska przekazuje w związku z zaistniałą sytuacją powodziową istotne dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego informacje dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców całego powiatu dostępnymi kanałami komunikacji.

Szczepienia przeciwko tężcowi
Z uwagi na możliwość wystąpienia wzrostu liczby zakażeń tężcem – zwłaszcza u osób po 30 r. ż., które nie są zaszczepione a pracują przy usuwaniu szkód powodziowych, gdzie może łatwo dojść do skaleczenia i zabrudzenia rany informujemy, iż osoby narażone na skutki powodzi mogą zaszczepić się przeciwko tężcowi w placówkach POZ lub na Izbie Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Informacje o bezpieczeństwie żywności
Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

Nie jedz, zwłaszcza nie podawaj dzieciom produktów, które:
– 
zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia
 mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
 mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
 są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają chemiczny zapach
 są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
 znajdowały się w miejscach brudnych – w chlewach, oborach, kurnikach itp.
 są w puszkach o wydętych wieczkach
Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

Posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniem, w tym celu:

  • produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze, gotowe potrawy, itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8o C
  • przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne
  • składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu
  • chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zamoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń produkt może być spożyty jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERETURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM POOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO – NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA.

Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

Informacje o wodzie do spożycia przez ludzi
Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i  chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.
Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.
Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni. Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć, przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku, głębokość wody w studni.
Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:

Średnica studni
[cm]
Ilość wapna chlorowanego
na każdy metr głębokości wody
[g]
Ilość chloraminy
na każdy metr głębokości wody
[g]
80 150g = 1 szklanka 165
90 200g = 1 szklanka i ćwierć 220
100 250g = półtorej szklanki 270
120 350g = 2 szklanki i ćwierć 380

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę tej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

  • do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę
  • po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni
  • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem
  • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

Odkażanie studni wierconych i abisyńskich:
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej:
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1 i ½ łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, wlać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być badana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia.

Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

  • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie
  • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określanej jako: „odpowiadającą wymaganiom sanitarnym”.

dabrowatar.pl

————————————————————————————————

BOLESŁAW

Komunikat Wójta Gminy Bolesław z dnia 23.05.2019 r.

W związku z trwającym alarmem powodziowym informuję mieszkańców Gminy Bolesław, że przekroczony został stan ostrzegawczy na rzece Wiśle. Tendencja stanu wody jest wzrostowa. Śluzy na przepompowni w Pawłowie zostały zamknięte. Przepompownia pracuje obecnie w trybie ciągłym. Posiada możliwości techniczne przerzutu większej ilości wody. Na Kanałach nie ma żadnych zatorów, przepusty są drożne.
Urząd Gminy dysponuje workami i piaskiem jak również pompami szlamowymi będącymi na wyposażeniu jednostek OSP. Prosi się o zgłaszanie potrzeby ich dowiezienia.
Od 27 maja (poniedziałek) Urząd Gminy będzie przyjmować wnioski dotyczące strat w uprawach rolnych, budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Prosi się o dokumentowanie występujących strat w szczególności w gospodarstwach domowych.
Szczegółowe informacje i wzory wniosków zostaną podane w kolejnym komunikacie.
Szacowanie strat odbywać się będzie niezwłocznie po spłynięciu większości wniosków.

boleslaw.com.pl

————————————————————————————————

DĄBROWA TARNOWSKA 

Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku powodzi i deszczu nawalnego

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.
Wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pok. 20 w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie www.dabrowatar.pl (poniżej), punkcie informacyjnym urzędu oraz w pok. Nr 18 lub u Sołtysów.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
– wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,
– dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Załączniki do pobrania na stronie:
dabrowatar.pl

————————————————————————————————

GRĘBOSZÓW

Wójt Gminy Gręboszów informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego oraz powodzi jaka wystąpiła na terenie Gminy Gręboszów, która spowodowała straty w gospodarstwach domowych, istnieje możliwość ubiegania się przez osoby poszkodowane o przyznanie pomocy materialnej.

Wnioski o szacowanie szkód należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie w dniach od 22.05.2019 r. do 31.05.2019 r. w godz.7.30-15.30.

Po otrzymaniu wniosku komisja powołana przez Wójta Gminy Gręboszów przystąpi niezwłocznie do oceny poniesionych szkód.

Szczegółowe informacje pod nr tel.14 6416027.

greboszow.pl

————————————————————————————————

MĘDRZECHÓW

Zawiadomienie Wójta Gminy w sprawie zgłaszania szkód powodziowych w rolnictwie

Wójt Gminy Mędrzechów zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, w pok. nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Mędrzechów w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.medrzechow.net (pod ogłoszeniem dot. powodzi) oraz w pok. Nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Mędrzechów.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
– wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,
– dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Załączniki do pobrania na stronie:
medrzechow.net

————————————————————————————————

OLESNO

Wójt Gminy Olesno informuje mieszkańców Gminy Olesno o możliwości zgłaszania szkód w gospodarstwach domowych /w budynkach mieszkalnych / do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie w terminie do 31 maja 2019 roku.

gminaolesno.pl

————————————————————————————————

SZCZUCIN

Burmistrz Szczucina zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. powodzi i deszczu nawalnego, mogą składać wnioski celem oszacowania strat.

Przedmiotowe wnioski należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia ustąpienia wody, na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin lub w pok. nr 28 II piętro w godz. pracy urzędu.

Druk wniosku wraz załącznikami jest dostępny do pobrania ze strony www.szczucin.pl (pod ogłoszeniem dot. powodzi), w pok. Nr 28 (II piętro), u Sołtysów oraz na Dzienniku Podawczym.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników korzystających z w/w formy pomocy),
– wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
– mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw,
– dokumentację fotograficzną w przypadku uszkodzonych budynków gospodarczych i maszyn rolniczych.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Załączniki do pobrania na stronie:
szczucin.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*