Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » VIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

VIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W środę 15 maja br. zostały wznowione obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. Podczas tejże sesji radni dokonali zmian organizacyjnych w swoim składzie. Zmiana składu Prezydium Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się na wniosek grupy radnych złożony przez radnego Andrzeja Buśko. W miejsce odwołanego w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Dariusza Lizaka radni wybrali Wiesława Mendysa. Za jego kandydaturą opowiedziało się 11 radnych. Z kolei w miejsce Wiceprzewodniczących Rady Bogusławy Serwickiej i Tadeusza Gubernata wybrano radnych Jacka Sarata i Jacka Świątka.

Na środowej sesji zmieniono również przedstawicieli Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w Zgromadzeniu Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. W miejsce odwołanych członków Zgromadzenia Związku radnych: Tadeusza Gubernata, Dariusza Lizaka, Pawła Mikosa, Jerzego Pasternaka oraz Tomasza Pietrasa na członków Zgromadzenia Związku wyznaczono radnych: Jacka Sarata, Kazimierę Wąż, Józefę Taraska, Mirosława Jastrzębia oraz Andrzeja Buśko.

Ponadto, radni podjęli uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027. Zmiana uchwały budżetowej podyktowana została m.in. zwiększeniem dochodów budżetowych w związku: ze zwrotem podatku VAT za wykonane w 2018 r. inwestycje, w tym związane z dobudową sieci kanalizacji sanitarnych na terenie wsi, uzyskaniem środków z Samorządu Województwa na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa” z przeznaczeniem na modernizację placu rekreacyjno-sportowego w Parku Miejskim, pozyskaniem środków z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie remizy” z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego w Laskówce Chorąskiej etap II, uzyskaniem środków na realizację projektu „Wzbogacenia oferty przedszkoli miejskich Nr 1 i Nr 2 w DT.”, oraz na prace remontowe w klubach seniora w m. Gruszów Wielki, Smęgorzów, Nieczajna Górna, Laskówka Chorąska oraz Lipiny, a także pomocy finansowej Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” oraz na prace remontowe przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2019 r.”.

Na sesji radni oddalili również protest przeciwko ważności wyborów sołtysa sołectwa Nieczajna Górna w gminie Dąbrowa Tarnowska, a także podjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*