Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Spotkanie w sprawie wspólnej walki z azbestem w Szczucinie

Spotkanie w sprawie wspólnej walki z azbestem w Szczucinie

19 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie z włodarzami gmin oraz przedstawicielami samorządów subregionu tarnowskiego w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu złożenie wniosku aplikacyjnego, którego celem będzie redukcja i usunięcie azbestu z terenów poszczególnych gmin.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Szczucina Jan Sipior, który przywitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił cel spotkania.

Następnie głos zabrał Michał Golemo – Prezes Zarządu Małopolskiego Centrum Usług Wspólnych – Fundusze Europejskie, który przedstawił informacje na temat możliwości aplikowania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu 5. Ochrona Środowiska, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR typ. C przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Uczestnicy spotkania wstępnie zadeklarowali chęć udziału w projekcie partnerskim, którego liderem byłaby Gmina Szczucin.

Podczas spotkania ustalono harmonogram dalszych prac, który prezentuje się następująco:

1. Przedstawiciele gmin sprawdzają czy posiadają aktualny, uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2. Do dnia 1 marca, gminy ostatecznie zgłaszają i potwierdzają swój udział w projekcie
3. Do połowy marca zorganizowane zostanie kolejne spotkanie robocze podczas którego przedstawiciele MCUW-FE przekażą gminom materiały mające na celu usprawnienie przygotowań do złożenia wniosku ( np. kartę zgłoszeniową mieszkańca) oraz ustalany zostanie system zarządzania projektem oraz działania edukacyjne dla mieszkańców.
4. Do końca marca gminy określają ilość azbestu który ma zostać z ich gmin usunięty i unieszkodliwiony.

szczucin.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*