Z ostatniej chwili
Strona główna » KULTURA » Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice i Ujście Jezuickie

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice i Ujście Jezuickie

W dniu 26 lipca 2018 r. dokonano odbioru i oddano do użytkowania, zmodernizowane odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dz. nr 255 w miejscowości Biskupice i na dz. nr 202 w miejscowości Ujście Jezuickie, o łącznej długości 1,260 km, w tym w miejscowości Biskupice o długości 0,6 km, a w miejscowości Ujście Jezuickie o długości 0,66 km.

W ramach modernizacji istniejącą nawierzchnię gruntową dróg zamienioną na nawierzchnię tłuczniową o grubości warstwy tłuczniowej 25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po uprzednim wyprofilowaniu koryta drogi. Łączny koszt modernizacji obu odcinków dróg wyniósł 247 787,53 zł, z czego 94 691,00 zł stanowiła pozyskana dotacja ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 38,21 % poniesionych kosztów modernizacji.

O modernizację wymienionych dróg od lat zabiegali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy wymienionych drogach, Sołtysi wsi: Biskupice – Pani Bożena Landowska, wsi Ujście Jezuickie – Józefa Kogut, oraz Radni Rady Gminy Gręboszów: Zbigniew Dudek, Krzysztof Kosoń, którzy wnioskowali o jej włączenie do planu realizacji inwestycji. W 2018 r. w budżecie Gminy Gręboszów na modernizację drogi zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi przez pracowników Urzędu Gminy Gręboszów oraz staraniom Wójt Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 38,21 % kosztów modernizacji wymienionych dróg t.j. w kwocie 94 691,00 zł. Projekt modernizacji wykonała firma projektowa, pn: Kierowanie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi Ryszarda Madeja z Brzozówki, ul. Spacerowa 14, 33-140 Lisia Góra, która pełniła również nadzór inwestorski nad modernizacją dróg. Wykonawcą modernizacji wymienionych dróg wybranym w postępowaniu przetargowym była firma: Firma Handlowo – Usługowa DAREX Dariusz Knutelski, mająca siedzibę w miejscowości: Nieczajna Górna 304, 33-205 Nieczajna Górna. Umowę na wykonanie modernizacji dróg Gmina Gręboszów zawarła w dniu 26 czerwca 2018 r., a już w dniu 23 lipca 2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i prośbę o odbiór zmodernizowanych dróg. Powołana przez Wójta Gminy Gręboszów Komisja Odbiorowa ustaliła w trakcie odbioru, że wykonano cały zakres zaplanowanych robót i jakość zmodernizowanej zapewnia możliwość jej użytkowania.

Zmodernizowane drogi zapewne ułatwią dojazd rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy nich, jak również skrócą dojazd komunikacyjny do innych gruntów rolnych, położonych w innych częściach terenu Gminy Gręboszów.

Dokumentacja fotograficzna dostępna na stronie:
greboszow.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*