Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Zakończono kolejny etap prac przy modernizacji kotłowni szpitalnej

Zakończono kolejny etap prac przy modernizacji kotłowni szpitalnej

W dniu 30 lipca 2018 roku zakończono trzeci etap robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość tej rozpoczętej w 2017 roku inwestycji wynosi ponad 8,3 mln zł, a jej realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 4,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz dotacjom Powiatu Dąbrowskiego w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Realizacja całego zadania, które ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku, polega na modernizacji kotłowni ZOZ i wyposażeniu jej w gruntowe pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi, instalację fotowoltaiki oraz przebudowie instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u. oraz energetycznej.

Zakończony trzeci etap robót dotyczący zadania pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej …” obejmował między innymi:

  • roboty sanitarne: montaż dolnego źródła pomp ciepła (część), wykonanie sieci preizolowanej (część), wykonanie instalacji gazowej, roboty rozbiórkowe i odwodnieniowe, wykonanie nowego zasilania instalacji fotowoltaicznych z rozdzielni głównych budynków pawilonu płucnego oraz pawilonu zakaźnego;
  • roboty budowlano-konstrukcyjne: pomieszczenie kotłowni;
  • roboty elektryczne: instalacja fotowoltaiczna – instalacja odgromowa i uziemiająca oraz próby po montażowe, instalacja elektryczna (część);
  • wykonanie obwodów oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego);
  • modernizację węzła cieplnego w budynku pawilonu głównego (część);
  • wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej (część).
    Wartość robót – wykonanych w trzecim etapie – opiewa na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł.

Modernizacja kotłowni szpitalnej to druga tak duża inwestycja, która obecnie realizowana jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pod koniec czerwca br. w dąbrowskim szpitalu rozpoczęto realizację zadania polegającego na remoncie 5 oddziałów, które również zyskają nowe wyposażenie. Zostanie wybudowany także nowy Oddział Zakaźny. Zakończenie tego ważnego przedsięwzięcia zaplanowane jest na kwiecień 2019 r., a jego łączna wartość wynosi ponad 9 mln zł (w tym dofinansowanie w wysokości 4,2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Dzięki staraniom samorządu powiatowego na czele z Tadeuszem Kwiatkowskim starostą dąbrowskim oraz dyrekcji szpitala, warunki leczenia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej ulegają ciągłemu polepszeniu. Wszystkie prowadzone w dąbrowskim szpitalu inwestycje mają na celu głównie poprawę jakości i dostępności świadczonych usług medycznych oraz zapewnienie wysokiego standardu placówki.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*