Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Trwa przetarg na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Trwa przetarg na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Trwa przetarg na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73, przerwanych przez poprzedniego wykonawcę w październiku 2017 r. Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać oferty do 1 lutego 2018 r. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 15 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Podstawą wykonania prac jest dokumentacja projektowa, inwentaryzacja określająca stan zaawansowania robót, dokumentacja projektowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką oraz dokumentacja dotycząca zmian.

W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 r zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu : coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Szczegółowe informacje na stronie:
gddkia.gov.pl

fot. dtobwodnica.pl

—————————————————————————————————

Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (stan na 22.11.17 r.):
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*