Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Wkrótce rozpocznie swoją działalność KLUB SENIOR + w Hubenicach

Wkrótce rozpocznie swoją działalność KLUB SENIOR + w Hubenicach

W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczeń byłego budynku szkoły podstawowej w Borusowej na KLUB SENIOR+ w Hubenicach.

> Dlaczego w Hubenicach, dlatego, że budynek jest położony na terenie miejscowości Hubenice.

Roboty zrealizowała wyłoniona w przetargu firma: Andrzej Pudełko Zakład Budowlano – Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno w oparciu o spisaną umowę nr IT.272.25.2017 w dniu 18 lipca 2017 r. i aneks do umowy w dniu 02 października 2017 r.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła w kwocie brutto: 259 825,86 zł.

Na realizację tej inwestycji Gmina Gręboszów otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 903,32 zł, t.j.na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Hubenice.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017 Moduł 1, w którym Gmina Gręboszów w wyniku otwartego konkursu ofert otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 903,32 zł z Budżetu Państwa.

W dniu 20 lipca 2017 r. na dofinansowanie zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Gręboszów a Wojewodą Małopolskim.

W dniu 27 grudnia 2017 r. Klub „SENIOR+ w miejscowości Hubenice rozpoczyna swoją działalność.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Gmina Gręboszów złożyła wniosek w ramach modułu II na przyznanie środków z przeznaczeniem na funkcjonowanie w 2018 r. Klubu „SENIOR+”. Dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 40 % kosztów całkowitych oraz nie więcej niż 200 zł na osobę na 1 m-c.

W ramach programu na terenie Gminy Gręboszów w miejscowości Hubenice (w budynku byłej szkoły podstawowej) utworzono i wyposażono Klub „SENIOR+”, gdzie seniorzy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

Celem Klubu „Senior +” jest udostępnienie osobom nieaktywnie zawodowo w wieku 60+ zamieszkującym w gminie Gręboszów, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Klub „Senior+” zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego. Klub „Senior+” zaspokajać będzie zróżnicowane potrzeby osób starszych. Powstała placówka zapewni miejsca dla 15 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 5 godzin dziennie.

W ramach wspomagania aktywności ruchowej seniorów zostanie utworzona sala zajęć rehabilitacyjno – ruchowych wyposażona w podstawowy sprzęt do ćwiczeń, dostosowany do potrzeb i sprawności seniorów (tj. materace, drabinki, rower leżący, orbitrek magnetyczny oraz inny sprzęt do gimnastyki ruchowej). Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej będą realizowane przez seniorów, którzy przedłożą zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa tego rodzaju zajęciach.

greboszow.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*