Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok uchwalony

W czwartek, 14 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXX posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 17 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu.

Posiedzenie Rady Powiatu rozpoczęło się miłym akcentem, a mianowicie podziękowaniem uczniów Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie skierowanym do samorządu powiatowego na czele ze starostą Tadeuszem Kwiatkowskim za możliwość odbycia praktyk zawodowych w Wenecji Julijskiej we Włoszech. Wyjazd ten finansowany był z programu Erasmus+ w ramach projektu „Mój staż-moja kariera BIS”.

Uczniowie wyrażając wdzięczność w imieniu swoim, nauczycieli oraz rodziców, złożyli na ręce starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podziękowanie.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Podczas posiedzenia głos zabrał Bogdan Bigos wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który złożył podziękowania na ręce starosty Tadeusza Kwiatkowskiego, za modernizację drogi powiatowej w Woli Żelichowskiej. Jak podkreślił inwestycja ta zrealizowana jest solidnie.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2018 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2018, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 45 548 589 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 6 177 217 zł oraz wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 48 871 724 zł. 

Ponadto, w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na przyszły rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 11 492 520 zł, z tego między innymi na infrastrukturę drogową zaplanowano kwotę 4 481 864 zł, na zadania związane z oświatą i wychowaniem 1 247 200 zł oraz zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 2 242 405 zł.

Na posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2030,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2018 rok,
  • uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Powiat Dąbrowski w Stowarzyszeniu pn. „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Podczas posiedzenia głos zabrał również bryg. Krzysztof Kolarczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Poinformował on zebranych o akcie powołania go na stanowisko Komendanta Powiatowego, wyrażając jednocześnie podziękowania za pozytywną opinię starosty Tadeusza Kwiatkowskiego oraz pomoc i wsparcie finansowe przeprojektowania strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*