Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Gmina Szczucin zajęła I miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2017

Gmina Szczucin zajęła I miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2017

Gmina Szczucin już po raz drugi z rzędu zajęła I miejsce w powiecie dąbrowskim w Rankingu Gmin Małopolski przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Znalazła się tym samym – po raz kolejny – w czołówce najlepszych samorządów, wyróżnionych pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego.
W dniu 7 grudnia 2017 r. podczas świątecznego spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród.
Nagrodę dla Lidera Powiatu Dąbrowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2017 na ręce Burmistrza Szczucina Andrzeja Gorzkowicza wręczyli: Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Cezary Trutkowski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Gmina Szczucin zajęła 1 miejsce w powiecie oraz najwyższą lokatę wśród samorządów Powiatu Dąbrowskiego zajmując 53 miejsce w Małopolsce (na 179 ocenianych samorządów), Dąbrowa Tarnowska miejsce 63, Olesno 96, Radgoszcz 177, Mędrzechów 172, Gręboszów 174, Bolesław 176 miejsce.

To nasz ogromny sukces, który jest udziałem osób pracujących w gminnych jednostkach organizacyjnych, urzędzie miasta i gminy, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich innych objętych oceną.
To powód do zadowolenia i potwierdzenie skuteczności podejmowanych przez samorząd działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszej małej Ojczyzny.

Twórcy rankingu uwzględniali dane finansowe wszystkich gmin w Polsce, zestawiali dochody własne i nakłady inwestycyjne z ostatnich dwóch lat. Całość była porównywalna z liczbą mieszkańców poszczególnych gmin.
Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). W oparciu o 11 wskaźników wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking.

Udoskonalona lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje w tej edycji:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat
 9. Saldo migracji na 1000 ludności
 10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
 11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

 Kryteria finansowe, obejmujące dochody własne, wydatki inwestycyjne gmin, ich zadłużenie oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej analizowano na przestrzeni trzech ostatnich lat. Daje to pełniejszy obraz, korygujący jednocześnie jednoroczne wahnięcia.

Ideą przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce, a także ukazanie jakości życia Małopolan i skuteczności działania władz lokalnych.

Organizatorzy – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie – mają nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu. 

Pełny Ranking Gmin Małopolski 2017 można pobrać znaleźć tutaj.

szczucin.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*