Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Klaster Energii „Energetyczne Powiśle”

Klaster Energii „Energetyczne Powiśle”

W końcu listopada w Dąbrowie Tarnowskiej zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminami powiatu dąbrowskiego oraz firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. dotyczące ustanowienia klastera energii pn. „Energetyczne Powiśle” Porozumienie zostało zawarte pomiędzy wszystkimi gminami powiatu dąbrowskiego, które reprezentowane były przez burmistrzów i wójtów oraz DOEKO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowaną przez Szymona Kozaka – Prokurenta. Sygnatariuszem porozumienia ze strony Gminy Dąbrowa Tarnowska był Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Celami działalności klastra jest przede wszystkim:
-ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastera będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE;
-zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii;
-rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;
-edukacja ekologiczna w zakresie OZE;
-wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią (ICT i OT).

Dodatkową korzyścią współdziałania w ramach klastra energii „Energetyczne Powiśle” jest zdecydowania wyższa punktacja dla złożonego wniosku dotyczącego montażu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin w ramach programu 4.1.1. realizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania: „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”

Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*