Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Renowacja kamiennej figury Serca Pana Jezusa w Brniku

Renowacja kamiennej figury Serca Pana Jezusa w Brniku

W ostatnich dniach zakończono renowację figury Serca Pana Jezusa, która znajduje się w miejscowości Brnik. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy oraz ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski edycja 2017. Zakres prac obejmował: konserwację rzeźby, konserwację gzymsu, budowę cokołu, trzonu oraz stopni fundamentów, konserwację metalowego daszku i balustrady, dokumentację konserwatorską powykonawczą oraz montaż tabliczki. Komplet prac konserwatorskich poprawiających stan figury znalazł się wśród 64 zadań, najwyżej ocenionych przez komisję konkursową i realizowanych w bieżącym roku.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznając dotacje w konkursie pod nazwą „Kapliczka”. W ramach programu wykonano konserwację w sumie (łącznie z rokiem 2017) 256 zabytkowych kapliczek.

Kapliczki współtworzą małopolski krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim a budzącym niepokój nieznanym. Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los.

Zawieszane na drzewach, wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb – kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

dabrowatar.pl
fot. dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*