Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej

W sobotę, 11 listopada 2017 roku, w stolicy powiatu dąbrowskiego świętowano najbardziej radosną ze wszystkich polskich patriotycznych rocznic. Na tradycyjnej, religijno – patriotycznej uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej zgromadzili się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, jednostek OSP, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego by świętować 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wzorem lat ubiegłych uroczystość została zorganizowana przez samorząd powiatu dąbrowskiego, gminę Dąbrowa Tarnowska oraz dąbrowską parafię.

Nasz samorząd na uroczystości reprezentowali: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta oraz Bogdan Bigos wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Natomiast Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisław Ryczek zastępca burmistrza oraz Jacek Sarat przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowali samorząd gminny.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się zbiórką licznych delegacji i pocztów sztandarowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przybyłych na świętowanie najważniejszego święta Polaków.

Wszyscy w pochodzie patriotycznym ulicami miasta, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą przy OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, dąbrowskich strzelców i liczne poczty sztandarowe, udali się do kościoła pw. Wszystkich Świętych na mszę świętą.

Uroczysta msza święta w intencji naszej Ojczyzny, została odprawiona przez ks. prałata Stanisława Cyrana proboszcza dąbrowskiej parafii oraz ks. prałata Józefa Porembę.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się biało – czerwonym korowodem prowadzonym przez orkiestrę dętą do dąbrowskiego Parku Miejskiego pod Pomnik Poległych, by wspólnie świętować 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Apel patriotyczny rozpoczął starosta Tadeusz Kwiatkowski, który powitał zaproszonych gości i wszystkich zgromadzonych.

11 listopada 1918 roku jest symboliczną i jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju, bowiem po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapy świata. Nasza obecność tutaj, świadczy o tym, że chcemy pamiętać o tamtych wydarzeniach, ale to też nasz obowiązek i szacunek dla tych, którzy wywalczyli dla nas tę niepodległość – mówił starosta.

Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który nawiązał do nadziei jaka towarzyszyła Polakom podczas listopadowych dni w 1918 roku.

Nie była to tylko nadzieja oparta na wzniosłych ideałach i mrzonkach o wielkości, ale nadzieja sprawdzona w działaniu. Oznaczała ona gotowość do codziennej żmudnej pracy, czasem takiej, których owoców nie widać od razu, i która nie zawsze spotyka się z uznaniem – mówił burmistrz.

Zwrócił się do wszystkich zgromadzonych pod pomnikiem, przywołując wymowny fragment wiersza Mariana Hemara „Modlitwa”. Dziś z perspektywy czasu widać to, że Niepodległość jawi się jako cud, że mimo sporów udało się wywalczyć wspólną Polskę. To dar, do którego powinniśmy podchodzić z niezwykłym szacunkiem. My na szczęście możemy doświadczać cudu Niepodległości na co dzień –mówił.

Podczas uroczystości przemówienia nawiązujące w swej treści do Narodowego Święta Niepodległości, wygłosili także posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn i Wiesław Krajewski oraz Kazimierz Wiatr senator RP.

Następnie odbyło się tradycyjne złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych, będące wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz wyrazem czci dla tych wszystkich, którzy za wolność i niepodległość oddali życie.

Wieńce i wiązanki złożyli:

 • poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
 • posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn
 • senator RP Kazimierz Wiatr,
 • delegacja samorządu powiatowego na czele ze starostą dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskimi i wicestarostą Markiem Kopia oraz samorządu gminnego na czele z burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem,
 • delegacja strażaków z XVIII i XIX dzielnicy Budapesztu,
 • delegacja samorządu Miasta i Gminy Szczucin
 • delegacja samorządu gminy Radgoszcz
 • delegacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w imieniu posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza
 • przedstawiciel Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • delegacja Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Rzemieślników i Przedsiębiorców Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości,
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie
 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia „Niezależni” Powiat Dąbrowski,
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie
 • delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Grupa Motocyklowa Powiśla,
 • delegacja dąbrowskich Strzelców
 • delegacja Drużyny Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce,
 • delegacja Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie,
 • delegacja Małopolskiej Izby Rolniczej.

Podczas tegorocznego świętowania nie zabrakło programu słowno – muzycznego. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wyśpiewali patriotyczne piosenki i wyrecytowali wiersze, które wywołały wiele wzruszeń i przemyśleń na temat Ojczyzny i niepodległości.

Tegoroczne 11 listopadowe obchody uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, dąbrowscy strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3059 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego i Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Mariana Kukiela, Drużyna Orląt oraz liczne poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu,
 • poczet sztandarowy Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy Gimnazjum w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej,
 • poczet sztandarowy OSP w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej,
 • poczet sztandarowy OSP w Szczucinie,
 • poczet sztandarowy OSP w Szarwarku,
 • poczet sztandarowy OSP w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy OSP w Nieczajnie Górnej,
 • poczet sztandarowy OSP Smęgorzów,
 • poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska,
 • poczet sztandarowy PSL Koło w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Stowarzyszenie Akcja Katolicka przy parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na zakończenie starosta Tadeusz Kwiatkowski podziękował wszystkim za udział w uroczystości, jednocześnie zapraszając na wspólne świętowanie 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w przyszłym roku.

Część patriotyczną uroczystości poprowadził kpt. Mariusz Chrabąszcz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast asystę honorową przy Pomniku Poległych pełnili dąbrowscy strzelcy oraz Drużyna Orląt.

Z okazji powiatowych obchodów Święta Niepodległości na ręce organizatorów adresy okolicznościowe nadesłali: posłowie na Sejm RP – Władysław Kosiniak Kamysz i Marek Sowa oraz Siergiej Mazur burmistrz Miasta Bałta.

 
powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ II

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*