Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Programy aktywizacji społecznej i zawodowej „W Dobrą Stronę” oraz „Stawiam Na Rozwój”

Programy aktywizacji społecznej i zawodowej „W Dobrą Stronę” oraz „Stawiam Na Rozwój”

w-dobrą-stronęZ myślą o rozwoju mieszkańców województwa małopolskiego Stowarzyszenie PROREW z Kielc realizuje dwa projekty: „W Dobrą Stronę” oraz „Stawiam Na Rozwój”, których celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zamieszkałych powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski , m. Tarnów, limanowski, myślenicki, nowotarski i suski zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi.

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim , m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
  • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów)
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium)
  • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium)
  • pośrednictwo pracy

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

Więcej informacji:
stowarzyszenieprorew.pl

dabrowatar.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*