Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok uchwalony

4567W czwartek, 15 grudnia br., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XXI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, którego głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W obradach uczestniczyli również: Maria Sztorc skarbnik Powiatu, Joanna Ohratka sekretarz Powiatu oraz Jerzy Pociecha radca prawny urzędu.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji przez radnych, Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły inwestycji drogowych, a także włamań do domów jednorodzinnych na terenie powiatu dąbrowskiego.

Podczas posiedzenia głos zabrał insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który poinformował, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nastąpiło znaczne nasilenie kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych na terenie Powiśla. Nadmienił, że przedmiotem kradzieży są pieniądze, biżuteria oraz drobny sprzęt AGD lub RTV, a do włamań tych dochodzi najczęściej, po wcześniejszym rozpoznaniem lub obserwacją posesji, w dni weekendowe lub świąteczne w godzinach wieczornych, nawet podczas chwilowej nieobecności domowników. Apelował o wykazanie ostrożności i przezorności w ochronie własnego mienia.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu starosta dąbrowski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2017 poprzedziło odczytanie przez wiceprzewodniczącego rady Józefa Misiaszka opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2017, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 46 371 271 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 39 941 733 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 6 429 538 zł.

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 51 248 677 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 35 729 481 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 519 196 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w 2017 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 8 598 554 zł.

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016 rok,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2016-2028,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok,
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2017 rok.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

powiatdabrowski.pl
GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*