Z ostatniej chwili

Informacja KRUS

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie uprzejmie informuje, że składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 r. nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2017 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (882,56 zł) tj. 88,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2017 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
– 12% emerytury podstawowej tj. 106,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
– 24% emerytury podstawowej tj. 212,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
– 36% emerytury podstawowej tj. 318,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
– 48% emerytury podstawowej tj. 424,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy terminu uregulowania należnych składek za I kwartał 2017 r. upływa z dniem 31.01.2017 r.

Informacja prasowa KRUS Oddział Regionalny w Krakowie

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*