Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok uchwalony

sXIII01417 grudnia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w V kadencji, której głównym tematem było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok.

Obrady, w których uczestniczyło 16 radnych, prowadziła Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu.

Spośród zaproszonych gości obecni byli m.in.: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ryszard Pikul Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.

W części informacyjnej posiedzenia Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności zarządu pomiędzy sesjami. Omówił także bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz istotne inwestycje i wydarzenia.

Następnie radni przystąpili do procedury uchwalenia przyszłorocznego budżetu. W swoim wystąpieniu Starosta wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisjach Rady Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2016 poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2016, opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok oraz opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dąbrowskiego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Powiatu również odczytali opinie komisji, w których pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Za uchwałą budżetową głosowało 15 radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 43.760.421 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 37.763.328 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.997.093 zł.

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2016 rok w łącznej kwocie 47.847.211 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 34.709.022 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13.138.189 zł.

W ramach wydatków majątkowych, w 2016 roku na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczone 11.398.189 zł.

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

  • uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dąbrowskiego,
  • uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2015,
  • uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2015-2025,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 rok,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020,
  • uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za I półrocze 2015 r.

Na zakończenie obrad Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Artykuł i galeria na stronie:
http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/6000/budzet-powiatu-dabrowskiego-na-2016-rok-uchwalony.html

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*