Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ZSP w Brniu

Spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ZSP w Brniu

b0028 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie Partnerów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w którym to projekcie szkoła uczestniczy od 2009 roku. Ostatnim etapem, którego uwieńczeniem ma być nadanie szkole Certyfikatu Lidera Projektu jest podsumowanie dotychczasowych działań szkoły, które były w ramach projektu realizowane przez 6 ostatnich lat. Szkoła będzie się ubiegała o ten tytuł już w przyszłym roku kalendarzowym.

Wśród zaproszonych gości znalazły się następujące osoby: insp. Andrzej Kupiec Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. asp. Agata Bulwa Główny Koordynator Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Anna Kijak Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Rygielska Przewodnicząca Rady Sołeckiej miejscowości Breń, Celina Rodak Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Brniu, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSP w Brniu: Przewodnicząca Patrycja Rodak, Zastępca Krystian Wajda, Skarbnik Dawid Świątek.

Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Jarosław Boryczka oraz koordynatorzy Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole: Joanna Janus pedagog szkolny oraz Agata Dziedzic – Stolińska nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum budownictwa.

Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, koordynatorzy projektu wspólnie z dyrektorem przestawili zakres zrealizowanych działań z zakresu infrastruktury i profilaktyki począwszy od roku 2009. Zaprezentowano również przewidywane działania, które szkoła zamierza zrealizować do czerwca 2016 roku.

Ponadto każdy z zaproszonych gości przedstawił własne propozycje wsparcia szkoły w realizacji zadań wynikających z projektu.

Dyrektor i koordynatorzy projektu składają serdeczne podziękowania partnerom za dotychczasową współpracę i za podejmowanie nowych działań na rzecz utrzymania oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.

źródło: ZSP w Brniu

Artykuł i galeria na stronie:
http://powiatdabrowski.pl/aktualnosci-czytnik/items/5990/spotkanie-partnerow-projektu-zintegrowanej-polityki-bezpieczenstwa.html

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*