Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Podatki w Gminie Dąbrowa Tarnowska w 2015 roku

Podatki w Gminie Dąbrowa Tarnowska w 2015 roku

Urząd Miasta DąbrowaRada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą Nr XLV/647/14 w miesiącu listopadzie uchwaliła stawki podatkowe na 2015 rok. Dotyczy to: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Stawki podatku od nieruchomości zostały minimalnie podwyższone dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Podwyżka stawek podatkowych jest wynikiem ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%). Projekt uchwały przed podjęciem został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie.

W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2014 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 61,37 zł za 1 dt. Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2015 r. została obniżona z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty 45,00 zł. za 1 dt. Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r.

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA W 2015 ROKU dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej:
http://www.dabrowatar.pl/podatki-w-gminie-dabrowa-tarnowska-w-2015-roku/

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*