Z ostatniej chwili
Strona główna » Najnowsze informacje » Dziękowali za Caritas

Dziękowali za Caritas

Hos1Od 25 lat nieprzerwanie działa Caritas Diecezji Tarnowskiej. 8 grudnia przypadała rocznica reaktywowania działalności tej kościelnej organizacji charytatywnej. Z tej okazji w Tarnowie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego.

Caritas tworzą ludzie, którzy często od wielu lat bezinteresownie pomagają potrzebującym. Modlili się oni wspólnie z byłą i obecną dyrekcją Caritas Diecezji Tarnowskiej, kapłanami i świeckimi, którzy pracują w placówkach Caritas w całej diecezji. Dzięki transmisji diecezjalnej rozgłośni Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, duchowo z uczestnikami uroczystości łączyli się podopieczni Caritas m.in. ciężko chorzy.

W ponad czterystu parafiach diecezji tarnowskiej istnieją Oddziały Caritas. Działa w nich ponad 4 tys. wolontariuszy. Natomiast w Szkolnych Kołach Caritas jest ok. 4 tys. dzieci i młodzieży, a 3,5 tys. uczniów przeszło taką formację i opuściło już szkoły. W diecezji powstało też pierwsze Przedszkolne Koło Caritas.

W intencji wszystkich zaangażowanych w służbę diecezjalnej Caritas, została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana w Tarnowie pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego.

„Zawsze będzie cierpienie, które oczekuje pomocy, zawsze będą samotni i sytuacje materialnej potrzeby” – mówił w homilii biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Bp Salaterski apelował, by zauważać ludzi potrzebujących i pomagać im. Dziękował wszystkim, którzy wspierają Caritas oraz ludziom, którzy mają wielkie serce i służą ubogim i chorym.

„Caritas to nie abstrakcja to konkretni ludzie potrzebujący pomocy i konkretni ludzie ofiarowujący swój czas, swoje pieniądze i swoją miłość w formie najlepszej na jaką ich stać” – dodał.

Caritas Diecezji Tarnowskiej pomaga ludziom w trudnej sytuacji materialnej, prowadzi świetlice dla najmłodszych, dożywianie oraz organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ponadto pomaga w leczeniu i rehabilitacji, wspiera osoby bezdomne, poszkodowanych przez różne zdarzenia losowe. Profesjonalną opieką otoczeni są podopieczni placówek Caritas m.in. w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Hospicjach.

„25. rocznica reaktywowania działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej jest okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności wobec wszystkich, którzy czynnie tworzyli historię tarnowskiej Caritas na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Jest to historia troski o każdego potrzebującego człowieka na każdym etapie jego ziemskiego życia. Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w placówkach Caritas, Parafialnych Oddziałach, Szkolnych i Przedszkolnych Kołach Caritas. Dziękuję także wszystkim dobrodziejom i darczyńcom, dzięki którym możemy jako diecezja nieść pomoc potrzebującym” – napisał w komunikacie do wiernych biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Caritas Diecezji Tarnowskiej została erygowana 1 marca 1937 roku przez biskupa Franciszka Lisowskiego. Kiedy w 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, jej nieformalna działalność skupiła się w ramach duszpasterstwa dekanalnego i parafialnego. Przełomową datą w historii Caritas był dzień 8 grudnia 1989 r., kiedy to po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39. latach formalnego niebytu, arcybiskup Jerzy Ablewicz ponownie powołał Caritas Diecezji Tarnowskiej.

„Dzisiejsza tarnowska Caritas to dobrze zorganizowana i prężnie działająca kościelna organizacja charytatywna, posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Nazwa „Caritas” dobrze jest znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach, w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść” – mówi ks. Ryszard Podstołowicz, dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje sześcioma domami, w których funkcjonuje dziewięć wyspecjalizowanych placówek. W siedmiu świetlicach pomoc w nauce otrzymują uczniowie z rodzin potrzebujących. Ponadto Caritas prowadzi i wspiera trzynaście kuchni dla ubogich.

Caritas to także tysiące dobrodziejów i darczyńców, którzy nieustannie pomagają, by ta organizacja mogła wspierać potrzebujących.

diecezja.tarnow.pl

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*