Z ostatniej chwili
Strona główna » BIZNES » Spotkanie Przedsiębiorców / Szczucin

Spotkanie Przedsiębiorców / Szczucin

DSCF1126_1n3i0vav24 lutego 2014 roku w sali narad UMiG w Szczucinie odbyło się spotkanie Przedsiębiorców działających na terenie gm. Szczucin z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczucin Janem Sipiorem.

Podczas spotkania omówiono:
1. Utworzenie Funduszu Poręczeniowo – Pożyczkowego mającego na celu wspieranie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Gminie Szczucin. Innowacyjność tego rozwiązania polega na umożliwieniu skorzystania ze środków finansowych firmom, które z różnych powodów, nie mogą liczyć na wsparcie pochodzące z sektora bankowego. Filarem tego funduszu jest samorząd terytorialny szczebla gminnego, który będzie właścicielem instytucji finansowych powołanych do realizacji tego zadania. Źródłem finansowania będą fundusze unijne w ramach których nastąpi przyznanie odrębnej ścieżki finansowania w postaci grantu globalnego.
Program oferuje:
– kapitał finansowy na założenie firmy lub jej rozwój w postaci długoterminowych (10 – 20 lat), niskooprocentowanych pożyczek w wysokości do 100 tys. złotych;
– korzystne warunki – brak wymagalności historii kredytowej i licznych zabezpieczeń;
– partnerstwo w biznesie poprzez trwałe wieloletnie relacje z przedsiębiorcą;
– dostęp do towarów, usług i technologii po niższej cenie i z atrakcyjnym systemem finansowania
w ramach zakupów grupowych;
– pomoc w ocenie potrzeb i możliwości rozwojowych przedsiębiorców, wspólne przygotowywanie planu rozwoju na najbliższe lata i propozycji jego sfinansowania.

2. Ograniczenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego oraz Gminy Szczucin w przedmiocie zagrożenia powodziowego.
Zebrani zobowiązali się do solidarnego współdziałania z organami gminy w przeciwdziałaniu uznania określonych terenów za zalewowe na ternie Gminy Szczucin.

3. Inwestycje na terenie Gminy Szczucin w roku 2014 z jednoczesnym zaproszeniem przedsiębiorców do ewentualnego brania udziału w przetargach dot. realizacji poniższych zadań:
– pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika przy SP w Zabrniu – kwota 226 500 złotych
– remont drogi „Skrzynka przez wieś” kwota 550 210 złotych
– odbudowa kanalizacji burzowej przy ul. Rudnickiego w Szczucinie – kwota 778 874 złote
– termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy – kwota 63 351 złotych
– budowa parkingu i drogi dojazdowej w Słupcu – kwota 196 041 złotych
– budowa parkingu przy Hali Widowiskowo Sportowej w Szczucinie – kwota 190 798 złotych
– budowa garażu przy OSP Szczucin – kwota 200 000 tysięcy
– termomodernizacja budynku OSP w Brzezówce – kwota 247 579 złotych
– rozbudowa budynku przedszkola Publicznego nr 1 w Szczucinie – 205 000 złotych
– termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczucinie – kwota 3 000 000 złotych
– budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego w Borkach 458 218 złotych
– budowa placu rehabilitacyjno – wypoczynkowego w Szczucinie – kwota 58 514 złotych
– dokumentacja dla zlewni oczyszczalni Szczucin (Lubasz, Laskówka, Delastowice) – kwota 232 470 złotych

4. Strategię rozwoju gm. Szczucin w latach 2014-2020. Burmistrz Jan Sipior zaprosił Przedsiębiorców do współuczestniczenia w:
*wyznaczaniu perspektywicznych kierunków rozwoju;
*skutecznym i efektywnym zarządzaniu gmina przez jej władze;
* optymalnym wykorzystaniu własnych środków finansowych gminy;

Szczegółowa konsultacja w przedmiocie „Strategii rozwoju w latach 2014-2020”
odbędzie się w piątek 28 lutego 2014 roku o g. 13.00 w UMiG w Szczucinie, ul. Wolności 3.

5. Oferty inwestycyjne na terenie gm. Szczucin:
a/. Teren o pow. 23.15 ha w Łęce Szczucińskiej
b/. Teren o pow. 13,20 ha w Szczucinie
c/. Teren o pow. 6,27 ha w Świdrówce
oraz budynki dostępne pod ewentualne inwestycje, wynajem, dzierżawę, zakup na terenie Gminy Szczucin:
– budynek dawnej Szkoły w Dąbrowicy

– budynek dawnej Szkoły w Delastowicach

– budynek dawnej stacji PKP w Szczucinie, ul. Kościuszki

– budynek dawnej suszarni tytoniu w Szczucinie, ul. Kościuszki

– budynek dawnego internatu w Szczucinie, ul. Witosa

– zabudowania dawnej cegielni w Szczucinie, ul. Witosa

Zebrani przedsiębiorcy przyjęli do wiadomości propozycje Burmistrza Jana Sipiora i wyrazili chęć cyklicznych spotkań podczas, których mogliby zgłaszać swoje propozycje oraz wyrażać swoje opinie na temat inicjatyw gospodarczych Burmistrza.
Następne spotkanie zainteresowani wyznaczyli po koniec kwietnia 2014 roku. Głównym przedmiotem spotkania będzie ukonstytuowanie spółki zarządzającej Gminnym Funduszem Poręczeniowo – Pożyczkowym.

Dodaj odpowiedź

Twój adres Email nie będzie publikowanyPola wymagane są oznaczone *

*